Εστιατόριο Αίγλη (Μενού)

Φωτογράφιση πιάτων του καταλόγου του εστιατορίου για την Αίγλη Ζαππείου.

 Πίσω στο "Still Life"