Νίκη (Runaway Train)

Θεματική Φωτογράφηση σε παλιό σταθμό τρένου. Μοντέλο: Νίκη Κινάτου.

 Πίσω στο "Portrait"