Ντορέτα Παπαδημητρίου

Φωτογράφηση της Ντορέτας Παπαδημητρίου για το περιοδικό Life Magazine

 Πίσω στο "Portrait"